Himne del Principat d'Andorra, Casa de la Vall, 28 d'abril de 1993
Andorra : Himne nacional del Principat d'Andorra

Català
Français
Español
English
Nederlands
Deutsch
Chinese

Andorramania > Himne del Principat d'Andorra

Himne del Principat d'Andorra - Hymne de la Principauté d'Andorre
Himno del Principado de Andorra - Anthem of the Principality of Andorra


El gran Carlemany, mon pare,
dels alarbs em deslliurà,
i del cel vida em donà
de Meritxell la gran Mare.
Princesa nasquí i pubilla
entre dos nacions neutral;
sols resto l'única filla
de l'imperi Carlemany.
Creient i lliure onze segles,
creient i lliure vull ser.
Siguin els furs mos tutors
i mos Prínceps defensors!

Le Grand Charlemagne, mon père,
Nous délivra des arabes,
et du ciel me donna la vie,
Meritxell notre mère.
Je suis née Princesse héritière
neutre entre deux nations,
Je reste la seule fille
de l'empire de Charlemagne.
Croyante et libre onze siècles
Croyante et libre je veux demeurer
Que les Fueros soient mes tuteurs
et mes Princes mes défenseurs !


The great Charlemagne, my Father,
liberated me from the Saracens,
And from heaven he gave me life
of Meritxell the great Mother.
I was born a Princess, a Maiden
neutral between two nations.
I am the only remaining daughter
of the Carolingian empire
Believing and free for eleven centuries,
believing and free I will be.
The laws of the land be my tutors,
and my defender Princes!
And Princes my defender!

©andorramania.com